Markus

Doof in Dekapolis (8)

37 En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles goedgemaakt; ook de doven doet Hij horen en Hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. Markus 7 Ongehoord? De menigte is bovenmate versteld. Je kunt ook lezen: uit het lood geslagen, uit evenwicht gebracht. Het is …

Markus

Doof in Dekapolis (7)

36 En Hij gebood hun dat zij het tegen niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood, zij verkondigden het des te meer. Markus 7 Je mond houden. Ja, dat is toch merkwaardig! Wie kan nu zijn mond houden over dit wonder? Waarom moet iedereen dan hierover zwijgen? Tegen …

Markus

Doof in Dekapolis (6)

35 En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los, en hij sprak goed. Markus 7 Losgemaakt! Op die zeven stappen van de Heiland volgen drie stappen van de dove man. Allereerst worden zijn oren geopend. Meteen. Er zit geen moment tussen. Hij hoort. We …

Markus

Doof in Dekapolis (5)

34 En terwijl Hij opkeek naar de hemel, zuchtte Hij en zei Hij tegen hem: Effatha! dat is: Word geopend! Markus 7   Geopend! Al vier stappen heeft de Heiland genomen. Nog steeds is de man doof. Er moet nog meer gebeuren. Hij kijkt op naar de hemel; Hij zucht; …

Markus

Doof in Dekapolis (4)

33 En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak Hij Zijn vingers in zijn oren, en na gespuwd te hebben, raakte Hij zijn tong aan. Markus 7 Apart Zeven stappen neemt de Heere Jezus om de dove man gehoor te geven. In deze tekst staan er vier. …

Markus

Doof in Dekapolis (3)

… en smeekten Hem dat Hij de hand op hem legde. Markus 7 Jezus hand De menigte smeekt Jezus om Zijn hand op de dove te leggen. Zo hadden ze Jezus al vaak aan het werk gezien. Zovelen waren genezen toen Jezus Zijn helende handen op hen legde. Verlang je …

Markus

Doof in Dekapolis (2)

32 En ze brachten een dove bij Hem, die moeilijk sprak Markus 7 Gebracht Markus is de enige evangelist die over de genezing van een doof mens vertelt. In zijn Evangelie staat de Heere Jezus centraal als de Dienstknecht. Een dienstknecht moet gehoorzamen. Luisteren en doen. Overal waar Jezus Zich …

Markus

Doof in Dekapolis (1)

31 En toen Hij weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam Hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Dekapolis. Markus 7 In het buitenland De Heere Jezus en zijn discipelen zijn in Tyrus en Sidon. Dat is buiten het land Israël. Als …