Doof in Dekapolis (3)


Categories :

… en smeekten Hem dat Hij de hand op hem legde.

Markus 7

Jezus hand

De menigte smeekt Jezus om Zijn hand op de dove te leggen. Zo hadden ze Jezus al vaak aan het werk gezien. Zovelen waren genezen toen Jezus Zijn helende handen op hen legde. Verlang je er ook zo naar dat Jezus je aanraakt? Dat Hij Zijn hand op je legt? Omdat je zelf doof bent of omdat je in de ellende zit.

In de ellende kun je ook verdoofd en verstomd neerzitten. David zat in de ellende en verzuchtte. Zijn hart bonkte. Zijn kracht vloeide weg. Zijn geliefden en vrienden stonden op een afstandje. “Maar ik ben als een dove, ik hoor niet, en als een stomme, die zijn mond niet opendoet. (..) Maar op U HEERE hoop ik!” (Psalm 38). Lijkt het alsof God doof is voor je gebeden? Psalm 94 zegt: zou Hij die het oor plantte, niet horen? God is niet doof voor onze stem!

Er is echter nóg een vorm van doofheid. Dat is ongehoorzaamheid. Geen gehoor geven aan een oproep. Uitstellen wat je moet doen. Je begrijpt nu vast wel: dat was het geval bij de menigte rondom Jezus die Hem wel graag hoorden, maar Hem niet erkenden als Hun Zaligmaker. Ze hoorden Hem wel graag, maar gaven geen gehoor aan Zijn oproep.

En ja, dat is ook een keuze.