Doof in Dekapolis (4)


Categories :

33 En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak Hij Zijn vingers in zijn oren, en na gespuwd te hebben, raakte Hij zijn tong aan.

Markus 7

Apart

Zeven stappen neemt de Heere Jezus om de dove man gehoor te geven. In deze tekst staan er vier.

  1. Hij neemt de man apart;
  2. Hij steekt Zijn vingers in zijn oren;
  3. Hij spuugt;
  4. Hij raakt de tong van de man aan;

Waarom neemt Jezus de man apart? Toen de Farizeeën en Schriftgeleerden een velen van het volk loochenden dat Jezus de beloofde Heiland was, ging Jezus in gelijkenissen spreken. Lees maar in Mattheus 13:10-14. Valt het je op dat de Heere het over zien en horen heeft? Een gelijkenis moet je begrijpen of uitgelegd krijgen. Anders heb je er niets aan. En de genezing van de dove man is net zo’n les als een gelijkenis. Net als deze man was ook het volk doof. Dat wil zeggen: geestelijk doof. Ze begrepen niet waarom de Heere Jezus kwam. Daarom neemt Hij de man ook apart, zodat de menigte geen getuige meer zou zijn van Jezus macht. Dat gaat zo als je Jezus afwijst.

Jezus raakt die lichaamsdelen aan die genezen moet worden. Weer in dezelfde volgorde: oren en tong. Luisteren en spreken. Ook spuugt de Heere Jezus. Waar? Ik weet het niet. Waarom? Wel, spugen is een teken van verachting. Zo bespuugden de Farizeeën de Heere Jezus (Markus 14:65).

Het is niet een of andere magie of strijken wat Jezus doet. Nee, het zijn symbolen. Waarom doet de Heer dit allemaal? Een woord is toch genoeg? Zeker. Maar deze symbolen tekenen het onderliggende probleem. Het woord van Jezus is genoeg als het ontvangen wordt in geloof. Anders treft Hij andere maatregelen. Wie niet horen wil, moet voelen.