18. Jezus naar Galilea


Categories :
Dit is deel [part not set] van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,

Markus 1

Johannes de Doper is gevangen genomen door koning Herodes (zie ook Markus 6). Voor nu is het belangrijk te weten dat de heraut plaatsgemaakt heeft voor de Christus Zelf. Om Hem gaat het! Alle aandacht moet naar Jezus uitgaan, niet naar de #roependeindewoestijn.

Markus vertelt waar Jezus naar toe gaat. Hij gaat naar Galilea. Waarom is het belangrijk om te weten? Galilea ligt in het noorden van het land. Daar ligt het Meer van Galilea. Daar ligt ook het stadje Nazareth, waar Jezus opgegroeid is. Dus Jezus gaat als eerste terug naar Zijn familie. Zij zijn de eersten die het goede nieuws mogen horen.

Maar er is nog een belangrijke reden. Want Galilea had niet zo’n beste naam. Mensen van Judea keken neer op de mensen van Galilea. Ze werden als heidenen gezien. Tweederangs. De Bijbel noemt het ook Galilea van de heidenen (Jes. 8:23). De mensen wandelden daar zaten in duisternis (Jes. 9:1). Dat betekent niet dat de zon er niet scheen, maar het gaat om geestelijke duisternis. Demonen zijn de heersers van de duisternis. In Galilea waren ze heer en meester.

Jezus begint daar waar de duisternis het grootst is! Daar waar de macht van de satan het grootst is. Hij had de satan immers al weerstaan. Nu gaat Hij als eerste naar het grondgebied van de satan en zijn demonen. Om het Evangelie te brengen. De blijde boodschap. Om licht te brengen (Joh. 8:12).

Zie je hoe geschikt deze Verlosser is? Ook als jij in duisternis wandelt.

serie navigatie