4. Ruim baan voor het Evangelie


Categories :
Dit is deel [part not set] van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

2 Het is zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken,

3 en: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.

Markus 1

Als een koning op staatsbezoek komt, dan worden er voorbereidingen getroffen. Het programma is tot op de minuut vastgelegd. De route wordt afgezet, zodat er geen tijd verloren gaat. De mensen staan langs de kant van de weg, wachtend op wat komen gaat. En op een zeker moment komen daar de eerste politiemotoren. Het hoge bezoek komt eraan! Zo gaat dat in onze tijd. Maar vroeger kondigden herauten vooraf de komst van een koning aan.

Ook de komst van Jezus Christus was ruim tevoren aangekondigd. Alle profeten van Israël hadden het gezegd. Alleen, de laatste aankondiging was inmiddels wel ruim vierhonderd jaar geleden. Wie zou dat nog weten? Wie zou de Zoon van God herkennen als Hij komt? Hij ziet er uit als ieder ander mens. Daarom herinnert Markus ons nog eens aan die voorzegging. Zo is het gezegd, en zo gebeurt het nu. In onze tijd zou Markus het zo twitteren:

@Markus Klopt! RE: @Maleachi Eerst komt de heraut. Daarna de Messias. #bode #engel #heraut #ruimbaan

@Markus RE: @Jesaja Ruim baan voor de Messias. Zorg dat de weg vrijgemaakt wordt. Hij komt eraan! #roependeindewoestijn

De komst van de beloofde Messias wordt voorafgegaan door een bode. Want een engel is een bode, een boodschapper. Zijn opdracht is heel eenvoudig: zorg dat er geen tijd verloren gaat als de Christus komt.

Hoe weten wij dat Jezus werkelijk de Christus is? Omdat vele profeten vooraf allerlei kenmerken verteld hebben. Hieraan en daaraan kun je Hem herkennen. Zodat ook wij niet hoeven te twijfelen.

Zou jij Hem herkennen?

serie navigatie