3. De Afzender van het Evangelie


Categories :
Dit is deel [part not set] van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

1 Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.

Markus 1

Je zegt nu wellicht: “Ok, maar van wie komt de boodschap? Wie is de afzender?” Dat is een terechte vraag, want de afzender draagt ook bij aan de waarde van de boodschap. Een boodschap van je beste vriend(in) is veel meer waard dan een reclameboodschap!

God stuurde niet zomaar iemand, maar Zijn eigen Zoon. Want dat staat er: Jezus Christus, de Zoon van God. Jaren later schreef de apostel Paulus een brief aan de Joden. Hij begon op dezelfde manier: God heeft vroeger op vele manieren tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar nu, in onze tijd, spreekt Hij door Zijn Zoon (Hebr. 1:1).

Heeft God een Zoon? Ja.

Hoe kan dat?

God kun je niet zien. God is Licht en Hij woont in het ontoegankelijke Licht (1 Tim. 6:16). Kun je zonder bescherming in de zon kijken? Nee. Dat licht is te fel. Het zou je ogen onherstelbaar beschadigen. Zo kan niemand God zien en leven (Ex. 33:20; Joh. 1:18).

Het is heerlijk als de zon schijnt. Daar kun je van genieten. En als de zon heel fel is, dan dragen we een zonnebril. Die staat tussen ons en de zon in. Zo staat Jezus tussen ons en God in. Door Hem kunnen we God zien en leven. God maakte Zichzelf zichtbaar in Zijn Zoon. Deze Zoon van God heeft dezelfde eigenschappen, dezelfde macht en kracht, dezelfde liefde als Zijn Vader. En Hij kwam in onze menselijke gedaante. Door Hem komen we bij de Vader. Niemand komt tot de Vader, dan door de Zoon (Joh. 14:6-8). Daarom zegt Jezus ook: Ik en de Vader zijn één (Joh. 10:30).

Een bericht van een goede vriend is waardevoller dan van een vage kennis. God stuurt jou Zijn boodschap. Zijn eigen Zoon. Wat een eer!

serie navigatie