10. Jezus gezalfd met de Geest


Categories :
Dit is deel [part not set] van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

 

10 En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen.

Markus 1

Meteen. Het lijkt een onbeduidend woordje, maar het heeft hier een grote betekenis. De evangelist Markus gebruikt dit woordje meer dan 40x. Weet je nog wat @Jesaja gezegd had? Maak Zijn paden recht (vs 3). Op een rechte weg verlies je geen tijd. Daar kun je onmiddellijk doorrijden. Met het woordje ‘meteen ‘ sluit Markus dus aan bij Jesaja. Alsof hij tussen neus en lippen door zegt: de Messias verliest geen tijd. Hij gaat recht op Zijn doel af! Weet je nog welk doel dat is?

Jezus zag de hemel openscheuren. Sommigen vertalen met: opengaan. Maar dat is te zacht uitgedrukt. De hemel breekt open. Zoals de zon plotseling door de wolken heen kan breken. Zo belangrijk is het verlossende werk van de Heere Jezus. (Lees ook Markus 15:38 en Jesaja 64:1-2!).

Jezus ziet ook duif neerdalen. Een duif is het symbool van nieuw leven. Na Na de zondvloed kwam een duif bij Noach terug met een takje groen in zijn snavel. Alles wat leeft, heeft een levensgeest. Een duif is daarom ook het symbool van de Geest. Na het baden werd een hogepriester ook gezalfd. Jezus wordt gezalfd met de Geest van God (Jesaja 61:1, Luk. 4:17-20). Daarom wordt Hij de Heilige Geest genoemd.

Zo is Jezus gedoopt en gezalfd. Zo is Hij klaar om zonder omwegen Zijn werk van verlossing te volbrengen.

Voor mij en voor jou.

 

serie navigatie