Markus

11. Een stem uit de hemel

Dit is deel 11 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Markus 1 Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Daarna wordt Hij gezalfd met de Heilige Geest uit de hemel. Johannes de Doper was de stem in de woestijn, de stem …

Markus

10. Jezus gezalfd met de Geest

Dit is deel 10 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

  10 En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. Markus 1 Meteen. Het lijkt een onbeduidend woordje, maar het heeft hier een grote betekenis. De evangelist Markus gebruikt dit woordje meer dan 40x. Weet je …

Markus

9. Jezus gedoopt met water

Dit is deel 9 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

9 En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. Markus 1 Dan gebeurt het ook echt. Johannes verkondigde het al: na mij komt Hij! Jezus komt van Nazareth. Dat ligt in Galilea, in het noorden van Israël. …