11. Een stem uit de hemel


Categories :
Dit is deel [part not set] van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Markus 1

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Daarna wordt Hij gezalfd met de Heilige Geest uit de hemel. Johannes de Doper was de stem in de woestijn, de stem op de aarde. En nu klinkt er ook een stem uit de hemel. Het is de stem van de Vader. Want Vader, Zoon, en Heilige Geest horen bij elkaar. Waar de Geest is, daar is de Vader. De Vader maakte Zichzelf zichtbaar in Zijn Zoon (Hebr. 1:3). Zij zijn onafscheidelijk.

De Vader zegt: “U bent Mijn geliefde Zoon“. Eens sprak God tot Abraham: “Neem uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria en offer hem daar …” (Gen. 22:1-2). Voor Abraham was het een proef. God wilde van Abraham weten of hij Hem volledig vertrouwde. En dat deed Abraham. Gelukkig hoefde Abraham dat offer uiteindelijk niet te brengen. Abrahams verhaal wijst vooruit naar de woorden van God tot Zijn eigen Zoon. Alleen, God de Vader offerde wél zijn Zoon. Onbegrijpelijk, niet?

Elke oprechte vader houdt van zijn zoon. En elke zoon vindt het heerlijk als zijn vader zegt: ik houd van je. Daarom was de stem uit de hemel ook een grote bemoediging voor de Zoon van God. Een steun om Zijn opdracht te gaan vervullen: de verlossing van mensen. God houdt van Zijn Zoon. En tegelijk houdt God ook van de mensenkinderen.  “Want zó lief had God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.“ (Joh. 3:16).

serie navigatie