Markus

12. Welbehagen

Dit is deel 12 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Markus 1 De Vader zegt niet alleen dat Hij van Zijn Zoon houdt. Hij zegt ook dat Hij een welbehagen in Hem heeft. Als je ergens behagen in hebt, dan …

Markus

11. Een stem uit de hemel

Dit is deel 11 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Markus 1 Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Daarna wordt Hij gezalfd met de Heilige Geest uit de hemel. Johannes de Doper was de stem in de woestijn, de stem …