6. Bekeer je!


Categories :
Dit is deel [part not set] van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk
4 Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.
5 En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.

Markus 1

In grote getale komen de mensen naar de Jordaan. Ook uit Jeruzalem komen ze. Dat is ongeveer 40 kilometer ver. Ze komen naar de oever van de Jordaan. Dat is de belangrijkste rivier in Israël, een soort grensrivier. Zo staan de mensen aan de grens van hun oude leven. Blijkbaar heeft het nieuws over Johannes de Doper zich als een lopend vuurtje verspreid.

En velen bekeren zich, tonen berouw, belijden hun zonden, en worden door Johannes in de Jordaan gedoopt. Waarom zouden de mensen zich bekeren? Ze leefden toch netjes? Ze hielden zich aan de geboden en de regels die de leiders van het volk onderwezen.

Bekering hoort bij het Joodse en het christelijke geloof. Het is de enige manier om tot God terug te keren. Het is een proces van inkeer, van omkeer, en terugkeer. Je toont berouw. En je neemt je voor om de zonde nooit meer te herhalen. Want zonde, dat is je doel missen. Dan leid je een doelloos, zinloos leven. Je komt nooit op je bestemming aan.

De mensen aan de Jordaan werden gedoopt en begonnen zo een nieuw leven. Het ritueel wassen was onderdeel van de Joodse godsdienst. Maar nu worden mensen gedoopt door Johannes. Dat was wel bijzonder. Reinigen deden ze altijd zélf. Dopen gebeurde alleen bij diegenen die als heiden naar het Joodse geloof overgingen. Het was ook eenmalig.

Wil jij een relatie met God? Dan is terugkeer de eerste stap!

En dat is een uitnodiging…

serie navigatie