2. De inhoud van het Evangelie


Categories :
Dit is deel [part not set] van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

1 Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.

Markus 1

Het is het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Over Hem gaat de blijde boodschap. Jezus. Hoe vaak heb je deze naam al als krachtterm gehoord of misschien zelf gebruikt? En dit is wat de naam Jezus betekent: God is Verlosser. Redder. Jezus is een Griekse naam. Toen de engel Gabriël Maria vertelde dat zij moeder zou worden, zei hij ook welke naam deze zoon gegeven moest worden (Matth. 2:21). Jezus, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. In het Oude Testament wordt deze naam geschreven als Jozua. En Jozua was de man die het volk Israël uit de woestijn in het beloofde land Kanaän bracht.

Christus is het Griekse woord voor Messias. Het betekent letterlijk: Gezalfde. In de Bijbel worden drie groepen mensen met olie gezalfd: profeten, priesters, en koningen. Dat was om aan te geven dat ze een speciale taak hebben. Zij werden daarvoor apart gezet. Profeten brengen het Woord van God bij de mensen. Priesters brengen de mensen bij God. En koningen leiden de mensen door de wereld. Zij hebben dus een opdracht van God. Jezus is gezalfd om profeet, priester, én koning te zijn (Luk 4:16-20). De naam Christus is dus een titel.

Door Wie is Christus gestuurd? In de Bijbel staat dat Hij de Christus van God is (Luk. 2:26; Luk. 9:20). God heeft dus Iemand gestuurd om te redden, te verlossen. De blijde boodschap? Dat is Jezus Zelf!

Het wordt steeds wonderlijker, vind je niet?

serie navigatie