20. Het Koninkrijk van God dichtbij


Categories :
Dit is deel [part not set] van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

Markus 1

Een heraut en een Koning. Dan kan het Koninkrijk niet ver weg zijn. Want waar de Koning is, daar is ook het Koninkrijk.  Aan het eeuwenlange verwachten is een einde gekomen. De tijd zit erop. Het is zover. Dat is de boodschap van Jezus.

Een nieuw koninkrijk komt er meestal niet zonder slag of stoot. Nogal eens gaat er een oorlog aan vooraf. Dat was ook wat het volk in Jezus‘ dagen dacht. Bovendien, ze werden overheerst door de Romeinen. Dus zo gek was die gedachte niet.

Toch ging het heel anders. Jezus predikte het Evangelie van het Koninkrijk… en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk (Matth. 4:29, 9:35). Jezus liet zien wat dat Evangelie inhield. Geen revolutie, geen geweld. Dat past niet bij het Koninkrijk van de hemel. Liefde is het sleutelwoord. Liefde voor God en liefde voor elkaar. Dan doe je recht. Daarom zegt Jezus ook: bekeer je. Letterlijk staat er: ga anders denken. Het Koninkrijk van God zit allereerst tussen je oren. Het zit in je hart.

Het viel de leiders van het volk tegen. Dit was niet de boodschap die ze wilden horen. Daarom lieten ze Jezus door de Romeinen kruisigen. Was dat het einde van het Koninkrijk? Echt niet! Jezus stond op uit de dood en verloste zo Zijn volk. Hij gaf zijn volgelingen de opdracht om in de hele wereld het Koninkrijk van God te prediken (Matth. 24:14).

En zo komt het Koninkrijk van God vandaag ook dichtbij jou.

Wat belet je om anders te gaan denken?

serie navigatie