12. Welbehagen


Categories :
Dit is deel [part not set] van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Markus 1

De Vader zegt niet alleen dat Hij van Zijn Zoon houdt. Hij zegt ook dat Hij een welbehagen in Hem heeft. Als je ergens behagen in hebt, dan haal je er voldoening uit, dan heb je er plezier in. Het is een genoegen. Je bent tevreden. Het voorvoegsel ‘wel‘ betekent goed. Weltevreden, dat is: supertevreden.

@Jesaja spreekt namens God. Hij zegt: “zie Mijn Knecht, … in Wie Ik een welbehagen heb“ (42:1). Het lijkt bijna letterlijk de stem uit de hemel. De Zoon doet Zijn werk als Knecht van de Vader. Hij brengt het offer van onze verlossing met de volle instemming van Zijn Vader.

Waarom is God de Vader zo erg blij met Zijn Zoon? Deze Zoon van God werd Mens. Hij verliet de hemel en kwam naar de aarde. Als een offer. Net als Abraham deed. In de tijd van de Bijbel moest de offeraar zijn hand op de kop van het offerdier leggen, ten teken dat het dier geaccepteerd werd (Lev. 1:4). De offeraar had er behagen in. Hij was er tevreden mee.

Bij Jezus‘ geboorte zongen de engelen: “Vrede op aarde, in mensen een welbehagen.“ God wil graag tevreden zijn met ons, mensen. Hij heeft hoge verwachtingen van ons. Hoe kunnen wij ooit aan Gods verwachting voldoen? De Zoon zei: Ik ga aan Uw verwachtingen voldoen. Niet voor Mijzelf, maar voor iedereen die in Mij gelooft. De Vader heeft toen gezegd: dat is goed. Daar ben Ik tevreden mee.

En jij?

serie navigatie