13. De woestijn in gedreven


Categories :
Dit is deel [part not set] van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

12 En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in.

Markus 1

Met de doop begint een nieuwe periode in Jezus‘ leven. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. En Zijn Vader heeft Zijn goedkeuring gegeven. Meteen daarna drijft de Geest Jezus uit. Er is geen tijd te verliezen. De weg van Jezus leidt rechtstreeks de woestijn in.

De Geest brengt in beweging. Het woord uitdrijven maakt duidelijk dat het met kracht gebeurt. Wij noemen iemand die enthousiast is ook wel geestdriftig. Gedreven door de geest. Jezus wordt door de Geest de woestijn ingedreven.

De woestijn van Judea is niet een grote, hete zandvlakte. Deze woestijn omvat weidegronden, oasen met opborrelend grondwater, en onbegroeid land, kale bergen en kalkrotsen. Markus heeft het in hoofdstuk 1 wel vier keer over de woestijn. De uitdrukking in de woestijn komt vaak voor in de Bijbel.

Heel vaak verwijst de woestijn dan ook naar de woestijnreis van het volk Israël. Verlost uit Egypte en op weg naar het beloofde land Kanaän. Het bijbelboek Numeri heet in het Hebreeuws Bamidbar. Dat betekent: in de woestijn. Want de woestijn speelt in het leven van het volk Israël een grote rol.

Wie in de woestijn leeft, leeft buiten het beloofde land. Die is uit-landig, die is el-lendig. En wie in de ellende zit, ziet uit naar verlossing. En juist daar wil de Geest dat Jezus is.

Dat is nog steeds zo. Zit je in de ellende? Jezus wil daar ook zijn. Jezus is daar zelfs al geweest. Voor jou.

serie navigatie