Markus

18. Jezus naar Galilea

Dit is deel 18 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, Markus 1 Johannes de Doper is gevangen genomen door koning Herodes (zie ook Markus 6). Voor nu is het belangrijk te weten dat de heraut plaatsgemaakt heeft voor de Christus Zelf. …

Markus

17. Gediend door engelen

Dit is deel 17 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem. Markus 1 In de Bijbel staat er niets voor niets. Markus vertelt ons maar heel weinig over de veertig dagen. Maar over …

Markus

16. Bij de wilde dieren in de woestijn

Dit is deel 16 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem. Markus 1 In het kleuterliedje over Roodkapje zingen we: in het bos zijn de wilde dieren. Daar moet je voor oppassen! Ook in …

Markus

15. In de woestijn verzocht

Dit is deel 15 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; Markus 1 In de woestijn van het leven worden we niet alleen beproefd. In de woestijn is ook de verzoeking (Hebr. 3:8). Het verschil? Een beproeving is bedoeld om je staande te houden. Een …

Markus

14. In de woestijn beproefd

Dit is deel 14 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen… Markus 1 De woestijn is een beeld van het leven zelf. Dat kun je je waarschijnlijk wel voorstellen. In de woestijn kost het moeite om aan eten en drinken te komen. In de woestijn is het lang niet altijd veilig. …

Markus

13. De woestijn in gedreven

Dit is deel 13 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

12 En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in. Markus 1 Met de doop begint een nieuwe periode in Jezus‘ leven. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. En Zijn Vader heeft Zijn goedkeuring gegeven. Meteen daarna drijft de Geest Jezus uit. Er is geen tijd te verliezen. …

Richteren

De moed van Achsa: de ezel

En het gebeurde, toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Kaleb tegen haar: Wat is er met je? Daarop zei zij tegen hem: Geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk …