Markus

20. Het Koninkrijk van God dichtbij

Dit is deel 20 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. Markus 1 Een heraut en een Koning. Dan kan het Koninkrijk niet ver weg zijn. Want waar de Koning is, daar is ook het Koninkrijk.  Aan het eeuwenlange verwachten …

Markus

19. Het Evangelie van het Koninkrijk

Dit is deel 19 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, Markus 1 Markus 1 begint met het Evangelie van Jezus Christus. De Zoon van God is de meest geschikte Persoon om de blijde boodschap te brengen aan mensen die in het …