Markus

4. Ruim baan voor het Evangelie

Dit is deel 4 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

2 Het is zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken, 3 en: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. Markus …

Markus

5. Roepende in de woestijn

Dit is deel 5 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

4 Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. 5 En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. …

Markus

3. De Afzender van het Evangelie

Dit is deel 3 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

1 Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Markus 1 Je zegt nu wellicht: “Ok, maar van wie komt de boodschap? Wie is de afzender?” Dat is een terechte vraag, want de afzender draagt ook bij aan de waarde van de boodschap. Een boodschap van …

Markus

2. De inhoud van het Evangelie

Dit is deel 2 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

1 Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Markus 1 Het is het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Over Hem gaat de blijde boodschap. Jezus. Hoe vaak heb je deze naam al als krachtterm gehoord of misschien zelf gebruikt? En dit is …

Timotheüs

De kern van de Boodschap

Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie 2 Timotheüs 2 : 8 Sommige herinneringen staan in ons geheugen gegrift. Soms kunnen geuren, muziek, of een oude foto een mooie herinnering weer levend maken. Weet je nog? Van toen? …