De kern van de Boodschap


Categories :

Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie

2 Timotheüs 2 : 8

Sommige herinneringen staan in ons geheugen gegrift. Soms kunnen geuren, muziek, of een oude foto een mooie herinnering weer levend maken. Weet je nog? Van toen? Zulke herinneringen kunnen je ook helpen om door een moeilijke periode heen te komen.

Het leven van een gelovige is geen gemakkelijk leven. Daar hebben we al eerder over nagedacht. Het brengt kosten met zich mee. Maar het levert ook wat op! Mits we dicht bij de Boodschap van genade blijven. We zien dat Paulus drie aanwijzingen aan Timotheüs geeft:

  1. Lijd verdrukkingen (vs 6)
  2. Denk na en krijg inzicht (vs 7)
  3. Houd in gedachten: Jezus leeft! (vs 8)

Dat laatste is de kern van de Boodschap: De Heer is waarlijk opgestaan! (Lukas 24:34). Is dat niet de kern van ons geloof? Wij geloven in een levende Heiland.

Jezus is de kern en het geheim van godsvrucht (1 Timotheüs 3:16). Wat zegt Jezus Zelf? De Heilige Geest zal in herinnering brengen alles wat ik jullie gezegd heb (Johannes 14:26). Zo verkrijg je geestelijk inzicht. Deze drie punten horen dus écht bij elkaar!

Waarom voegt Paulus daaraan toe: uit het nageslacht van David? David was koning. Ook Jezus is Koning. Door Zijn hemelvaart is Hij als Koning de hemel binnen gegaan (Psalm. 24:7-10). Zo komt Hij ook weer terug.

Zó heb ik het ook verkondigd, zegt Paulus, volgens mijn Evangelie. Mijn? Ja, Paulus heeft dat Evangelie gekregen en aangepakt. Welk Evangelie? Van Gods genade! Zie Handelingen 20:24.

Train je dus in godsvrucht vanuit de kern: Jezus Christus, de Opgestane, de Koning.