Een betrouwbare Boodschap (1)


Categories :

Oefen uzelf in de godsvrucht

1 Timotheüs 4 : 7

God is waar;

God is betrouwbaar;

Anders is Hij geen God.

Daarom is Zijn Woord ook betrouwbaar.

In de laatste maanden van zijn leven schreef Paulus brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheüs (1 Timotheus 1:2). Hij gaf hem belangrijke opdrachten. Vooral om er voor te zorgen dat het Evangelie, de blijde Boodschap, werd verspreid. Timotheüs was de zoon van een Joodse moeder en een Griekse vader. Zijn naam betekent ‘de Godvruchtige’.

Het woord godsvrucht komt wel tien keer in de brieven aan Timotheüs voor. En godsvrucht moet hij van Paulus ook oefenen! Het Griekse woord (Eusebia) betekent zoveel als eerbied, ontzag. Een godvruchtig leven is leven dichtbij God. Elke dag, ieder moment, vol ontzag. De Engelsen hebben daar een mooi woord voor: awe. Als we leven in Gods aanwezigheid, dan raak je vol ontzag voor Zijn liefde en majesteit. God is awesome, ontzagwekkend.

Godsvrucht moet je oefenen. Het Griekse woord voor oefenen lijkt op ons woord gymnastiek. Dus godsvrucht oefenen is net als sporten. Hoe meer je oefent, hoe beter het gaat. Eigenlijk staat er: je moet oefenen met de bedoeling godvruchtig te zijn. Leven met God gaat niet vanzelf. Daar moet je wat voor doen. Daar moet je voor trainen.

Hoe train je dan? Door het geheim van godsvrucht te kennen: Jezus (1 Timotheus 3:16). Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Zijn liefde voor ons is zo ontzagwekkend groot! Dat laat Hij ons iedere keer weten in Zijn Boodschap aan jou en mij. Zijn Woord is het werkboek om te oefenen.

Lees je mee?