Timotheüs

Een betrouwbare Boodschap (2)

Dit is een betrouwbaar woord. Want  als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 2 Timotheüs …

Timotheüs

De kosten en baten van de Boodschap (2)

Lijd verdrukkingen En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. 2 Timothëus 3 : 3-6 Sport! Dat is pas afzien. Dat wisten de Grieken wel. Lichamelijke oefening stond in hoog aanzien. Het was naast oorlogvoeren voor hen …

Timotheüs

De kosten en baten van de Boodschap (1)

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de …

Timotheüs

De waarheid van de Boodschap

En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. 2 Timotheüs 3 : 2 Hoe weet je dat? Van wie heb je dat gehoord? Nieuwtjes verspreiden zich vaak razendsnel, en meestal klopt het al snel …

Timotheüs

De kracht van de Boodschap

U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 2 Timotheüs 2 : 1 Dynamiet is springstof dat gebruikt wordt om rotsen op te blazen. Wat een kracht schuilt er in een klein beetje dynamiet! Net zoveel kracht schuilt er in genade. Het Griekse woord …

Timotheüs

Een betrouwbare Boodschap (1)

Oefen uzelf in de godsvrucht 1 Timotheüs 4 : 7 God is waar; God is betrouwbaar; Anders is Hij geen God. Daarom is Zijn Woord ook betrouwbaar. In de laatste maanden van zijn leven schreef Paulus brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheüs (1 Timotheus 1:2). Hij gaf hem belangrijke opdrachten. …