De waarheid van de Boodschap


Categories :

En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.

2 Timotheüs 3 : 2

Hoe weet je dat? Van wie heb je dat gehoord? Nieuwtjes verspreiden zich vaak razendsnel, en meestal klopt het al snel niet meer met de waarheid. De waarde van de boodschap hangt ook af van de betrouwbaarheid van de boodschapper. Hoe meer mensen hetzelfde zeggen, hoe meer waarheid er in zit. Dat wist Paulus ook wel toen hij Timotheüs opdracht gaf om de Boodschap te brengen.

Timotheüs heeft de Boodschap van Paulus gehoord. Hij heeft dus geluisterd! Dat is het begin. Goed luisteren is een kunst. Al te vaak denken we te weten wat een ander bedoelt. Voor je het weet, luister je niet meer naar de ander, maar naar je eigen gedachten.

Als Paulus wat zegt, dan wil je wel luisteren! Hij weet het, want hij is een man van God. Nee, zegt Paulus, niet alleen mijn woord telt, maar er zijn ook veel getuigen! Getuigen zijn belangrijk voor de waarheid! (Deuteronomium 19:15).

Timotheüs hoeft niet alles alleen te doen. Om de Boodschap te verspreiden moet hij andere mensen zoeken. Trouwe mensen, dat zijn mensen die gelovig zijn. Mensen die de gave hebben om te onderwijzen. Het is maar net welke genade je gekregen hebt! (Romeinen 12:3-8)

Oefenen jezelf in godsvrucht! Door de waarheid van de boodschap te onderzoeken. Net zoals de mensen in Berea deden (Handelingen 17:10-11). Zodat je zelf overtuigend kunt getuigen!