Een duurzame Boodschap


Categories :

Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger.

Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid.

2 Timotheüs 2 : 9-10

Paulus zit gevangen in Rome. Hem wacht de dood. Zonder genade zal hij als een misdadiger sterven. Omdat Hij een dienaar van de Boodschap van genade is. Hij is zelfs aan handen gebonden. Hij is echter niet anders dan Zijn Meester. Die hebben ze ook gebonden (Mattheüs 27:2) en als een crimineel ter dood gebracht.

En waarom? Om wij gebonden zijn door de dood (Psalm 116:3).

Het weerhoudt hem echter niet om zijn zoon te bemoedigen. Wat er ook gebeurt, de Boodschap is niet gebonden. Niet aan gebonden handen, niet aan gebonden mensen. Nee, het is een betrouwbare Boodschap: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken. (1 Timotheüs 1:15). Dat Woord maakt dus vrij! Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn! (Johannes 8:36; Romeinen 6:8)

En omdat het Woord niet gebonden is, verdraagt Paulus verdrukkingen. Zodat anderen vrij worden door dat Woord (1 Korinthe 9:19). Die ‘anderen’ noemt Paulus uitverkorenen. Dat zijn al diegenen die gelovig zullen worden, maar de zaligheid nu nog niet hebben. Het kan ook zijn dat Paulus in het bijzonder zijn eigen joodse volk bedoelt. Zij zijn het uitverkoren volk (Deuteronomium 7:7-9) en Paulus zoekt ook hun zaligheid (Romeinen 11:14).

De zaligheid begint hier op de aarde. En als de banden van de dood verbroken zijn wacht de eeuwige heerlijkheid. Ongestoord genieten. Dat is een duurzame Boodschap. Het ongebonden Woord werkt wereldwijd. Het bereikt ook jou.

Oefen jezelf in godsvrucht door deze Boodschap aan te nemen. Jezus maakt vrij.