Timotheüs

Een betrouwbare Boodschap (2)

Dit is een betrouwbaar woord. Want  als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 2 Timotheüs …

Timotheüs

Een duurzame Boodschap

Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. 2 Timotheüs 2 : 9-10 Paulus zit gevangen in …

Timotheüs

De kern van de Boodschap

Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie 2 Timotheüs 2 : 8 Sommige herinneringen staan in ons geheugen gegrift. Soms kunnen geuren, muziek, of een oude foto een mooie herinnering weer levend maken. Weet je nog? Van toen? …