Timotheüs

Een duurzame Boodschap

Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. 2 Timotheüs 2 : 9-10 Paulus zit gevangen in …