De kracht van de Boodschap


Categories :

U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.

2 Timotheüs 2 : 1

Dynamiet is springstof dat gebruikt wordt om rotsen op te blazen. Wat een kracht schuilt er in een klein beetje dynamiet! Net zoveel kracht schuilt er in genade. Het Griekse woord voor gesterkt, lijkt op ons woord voor dynamiet. Het geheim van het leven met Jezus Christus is genade. Hij is vol genade en waarheid (Johannes 1:14). En Hij deelt die genade heel graag uit!

Wat is genade? Genade is dat krijgen waar je niet voor hebt gewerkt, of wat je niet hebt verdiend. Genade is het tegenovergestelde van loon en van oordeel. Jouw redding is voor jou onbetaalbaar. Daarom betaalde Jezus de prijs.

Wat doet genade met je? Genade is niet alleen dat je zonden vergeven zijn. Genade geeft je ook de kracht om met de Heere Jezus te wandelen. Geen hindernis is te groot voor wie gelooft (Filippenzen 4:13). Genade maakt je vrolijk (zie Gods genade). Genade maakt je dankbaar. Genade maakt je wijs. Genade maakt je nederig (Jacobus 4:6). Door genade ga je het goede doen (Titus 2:11-14). Genade raakt nooit op en er is meer dan genoeg (1 Tim 1:14). Genade is er in allerlei vorm (2 Korinthe 9:8). Er is elke keer weer opnieuw genade. Zélfs Zijn troon is een genadetroon waar je genade krijgt wanneer je dat ook maar nodig hebt! (Hebreeen 4:14-16). Niet voor niets zingen we: genade, zo oneindig groot! Snap je nu dat genade de kracht van dynamiet heeft? Wie is bestand tegen deze genade dan die níet gelooft?

Oefenen jezelf in godsvrucht. Door elke dag te bedenken wat genade voor jou is; en dat Jezus vol genade en waarheid is. Leef jij met Jezus? Oefen je dan in de genade en word sterk!