De kosten en baten van de Boodschap (1)


Categories :

Lijd verdrukkingen

als een goed soldaat van Jezus Christus.

Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.

En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.

De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen.

2 Timothëus 3 : 3-6

De beslissing om Jezus Christus te volgen kwam de Colombiaanse Manuel Pertuz* (35) en zijn gezin duur te staan. Zowel Manuel als zijn 11-jarige zoon werden begin deze maand gemarteld en vermoord door leden van de FARC. Zijn zwangere vrouw Angelica* blijft achter met hun drie dochters. (Bron: Open Doors, januari 2014) *niet de echte namen

Je moet er veel voor over hebben om Jezus te volgen. Eigenlijk alles. Het kan je zelfs je leven kosten. En bij vele gelovigen op deze wereld kóst het ook hun leven. De Heere Jezus is daar ook heel duidelijk over geweest: ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen (Johannes 15:18-20).

Maar ook als je in een vrij land leeft, moet je verdrukkingen lijden om Jezus wil. Verdrukking kun je ook zien als ontberingen lijden. Je moet iets missen. Warmte, geld, gezondheid, vriendschap, enz. Het volgen van Jezus brengt dus altijd kosten met zich mee. Paulus gebruikt drie voorbeelden om dat duidelijk te maken; voorbeelden uit het leger, de sport, en landbouw (werk).

Een soldaat is aangenomen om te vechten. Hij moet zich niet afvragen hoe hij aan eten en drinken komt. Daar zorgt zijn baas voor. Zijn taak is om zich helemaal te richten op wat zijn commandant wil. Dat heet toewijding. Welke eigenschap heb je daarvoor nodig? Focus. Concentratie.

Een gelovige is een soldaat van Jezus Christus. Die moet de goede strijd van het geloof strijden (1 Timotheüs 6:12). Door te doen wat Jezus wil. In de Bijbel lees je wat Jezus wil is (bijvoorbeeld in Mattheüs 9:13 of Johannes 15:9-14). Trouwens, Jezus Zelf geeft ons het volmaakte voorbeeld. Hij zei: niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde (Mattheüs 26: 39; Johannes 4:34); en zo bidden wij dat ook in het Onze Vader. En je eten en drinken? Lees het in Mattheüs 6:31-34.

Oefenen jezelf in godsvrucht! Door niet jouw wil, maar Jezus’ wil te doen.