Timotheüs

De kosten en baten van de Boodschap (3)

Lijd verdrukkingen De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. 2 Timothëus 3 : 3-6 Elke dat om 5.00 uur je bed uit om de koeien te melken. Tot middernacht doorwerken om het graan binnen te halen, voordat de regen valt. Boeren is hard werken. …

Timotheüs

De kosten en baten van de Boodschap (2)

Lijd verdrukkingen En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. 2 Timothëus 3 : 3-6 Sport! Dat is pas afzien. Dat wisten de Grieken wel. Lichamelijke oefening stond in hoog aanzien. Het was naast oorlogvoeren voor hen …

Timotheüs

De kosten en baten van de Boodschap (1)

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de …