Timotheüs

Een betrouwbare Boodschap (2)

Dit is een betrouwbaar woord. Want  als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen. 2 Timotheüs …

Timotheüs

Een betrouwbare Boodschap (1)

Oefen uzelf in de godsvrucht 1 Timotheüs 4 : 7 God is waar; God is betrouwbaar; Anders is Hij geen God. Daarom is Zijn Woord ook betrouwbaar. In de laatste maanden van zijn leven schreef Paulus brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheüs (1 Timotheus 1:2). Hij gaf hem belangrijke opdrachten. …