De Geest van de Boodschap


Categories :

Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen.

2 Timotheüs 2 : 7

“Denk toch eens na voordat je wat doet.” Even tot tien tellen helpt je om je niet direct vanuit je emoties te reageren. Je hersenen krijgen dan de tijd om orde te brengen in je gedachten. Nadat Paulus ons geleerd heeft dat we ontberingen moeten lijden, geeft hij opnieuw een opdracht. Denk na! Ga niet zo maar aan de slag met mijn woorden. Denk er over na! Wat betekent dat? De Boodschap wordt niet alleen met verstand begrepen. Een christen moet leren hoe de verbinding tussen zijn hoofd en hart werkt.

Maar! Dat is een waarschuwing! Wij moeten ons verstand gebruiken, maar de Heere geeft ons inzicht. Alleen nadenken is nog geen begrijpen. Als er in de klas iets wordt gezegd waar je over na gaat denken, maar toch niet begrijpt, dan levert je dat niets op. Je hebt inzicht nodig. Aha! Dát wordt er bedoeld.

Hoe kom je aan dat inzicht? Vanuit jezelf. Dat kan. Maar kun je je eigen inzicht vertrouwen? Lees wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 9:18-20. In het Koninkrijk van God is alles het tegenovergestelde van deze wereld. Daarom moeten ook onze gedachten omgedraaid worden.

Daarom waren de Schriftgeleerden ook zo ontzet over Jezus’ verstand* (Lukas 2:46-47). Nog nooit had Iemand zoveel inzicht in de Schriften gehad. Overal had Hij een antwoord op. Hoe geeft de Heere geestelijk inzicht? Door Zijn Geest (Romeinen 8:16; 9:1; Hebreeen 10:15-18). Daardoor gaan we de gedachten van Christus denken (1 Korinthe 2:14-16).

Oefen jezelf in godsvrucht. Door de gedachten van Christus te denken. Door Zijn Geest.

* Het Griekse woord wordt zowel met verstand als met inzicht vertaald.