Markus

19. Het Evangelie van het Koninkrijk

Dit is deel 19 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, Markus 1 Markus 1 begint met het Evangelie van Jezus Christus. De Zoon van God is de meest geschikte Persoon om de blijde boodschap te brengen aan mensen die in het …

Markus

18. Jezus naar Galilea

Dit is deel 18 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, Markus 1 Johannes de Doper is gevangen genomen door koning Herodes (zie ook Markus 6). Voor nu is het belangrijk te weten dat de heraut plaatsgemaakt heeft voor de Christus Zelf. …