Goede moed: in Jezus


Categories :

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 16 : 33

 

Hoe kunnen wij vrede hebben in Jezus? Om die vraag te beantwoorden, moeten we verder lezen. Jezus zegt: ook al word je in de wereld verdrukt, toch moet je moed houden! Want Ik heb de wereld overwonnen. Ik ben de Overwinnaar en als je in Mij vrede hebt, dan behoor je tot de overwinnaars! Geloof je dat?

Wíj hebben in Nederland de vrijheid om ons geloof in Jezus te belijden. We kunnen ons zelfs openlijk solidair verklaren met vervolgde broeders en zusters – W-are-N. Dat de vervolgde Gemeenteleden deze aansporing en bemoediging van Jezus nodig hebben, kunnen we begrijpen. Maar waarom is dit ook een bemoediging voor ons? Hoe kunnen wij vrede hebben in Christus? En als Christus de wereld overwonnen heeft, waarom is er dan nog verdrukking en strijd? En wat is moedig zijn? Hoe doe je dat dan?

Eens waren de discipelen op het meer van Tiberias. Het was nacht en het stormde. Ze waren doodsbang. En dan, als de nacht bijna voorbij is, komt de Heere Jezus over het water. Weet je wat Hij zegt? Hebt goede moed, Ik ben het! (Matth. 14:27).

Dus dat is het eerste wat we moeten onthouden. Jezus is er bij als we in nood zijn. Hoe weet je dat Jezus bij je is? Dat heb je vrede in je hart. Vrede en Jezus. Die horen bij elkaar.