Twaalf


Categories :

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.

Mattheüs 10 : 1

Jij bent twaalf jaar geweest. Hoog tijd om leiding te gaan geven! Waarschijnlijk vind je dit een merkwaardige uitspraak? Toen Jezus twaalf jaar oud was, was Hij bezig met de dingen van Zijn Vader (Lukas 2:41-52). Nee, Hij was zijn ouders niet ongehoorzaam, maar Hij nam de leiding over Zijn eigen leven. Dat is ook de bedoeling van de puberteit. Dat je zelfstandig wordt en eigen keuzes gaat maken.

Twaalf is in de Bijbel getal van het goddelijk bestuur. De zon ‘bestuurt’ de dag in twaalf uren en het jaar in twaalf maanden. Ismael had twaalf zonen; dat waren stamvorsten (Genesis 17:20). Jakob had ook twaalf zonen, die tot de twaalf stammen van Israël werden. Door dit volk Israël wil God Zijn Naam laten verkondigen (Ezechiel 39:7), om te vertellen Wie God is. Israël is een koninkrijk van priesters (Exodus 19:6), bedoeld om het Licht in de wereld te brengen.

Daarom stelde Jezus ook twaalf discipelen aan. Om uit te gaan en het Licht van de wereld te verkondigen. Die éne Naam (Handelingen 2:21; Handelingen 4:12). Dat was niet in plaats van het volk Israël, maar vanuit dat volk. De Gemeente in het Nieuwe Testament is begonnen bij het volk Israël. En wie tot geloof komt, wordt ingelijfd in dat volk (Romeinen 10:17). Een gelovige is het licht van de wereld (Mattheus 5:14, 16).

Dát is leiding geven: licht verspreiden. Maar dan moet er eerst bij jou een lampje gaan branden. Daarvoor moet het Licht eerst in je eigen leven opgaan (Johannes 8:12). Het is dus tijd om je bezig te houden met de dingen van je Vader.