Lukas

Het Huis van mijn Vader (7)

Dit is deel 7 van 9 in de serie Vader's Huis

7. Het huis van de vader is het volk Israël Het huis van de vader in het Nieuwe Testament heeft dezelfde betekenissen als in de TeNaCh. De eerste betekenis is weer het ouderlijk huis. In Lukas 16 lezen we het verhaal van de rijke man en een bedelaar, Lazarus geheten …

1 Koningen

These are the days of Elijah (3)

Dit is deel 3 van 6 in de serie Elia

Tot nu toe hielden de koningen van Israël zich bezig met ‘nietigheden’, demonen die dwaasheden waren (1 Kon. 6:14, 26). Mozes had dat geprofeteerd: Zij hebben Mij getart met wat geen God is, getergd met hun dwaasheden (Deut. 32:21). We zagen dat deze lijn al werd ingezet door Salomo, die Astarte …

1 Koningen

These are the days of Elijah (2)

Dit is deel 2 van 6 in de serie Elia

Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, meer dan allen die er vóór hem geweest waren. 1 Kon. 16:30. De appel valt niet ver van de boom! Achab is zelfs nog slechter in de ogen van JHWH dan zijn vader. En Omri …

Markus

Doof in Dekapolis (1)

31 En toen Hij weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam Hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Dekapolis. Markus 7 In het buitenland De Heere Jezus en zijn discipelen zijn in Tyrus en Sidon. Dat is buiten het land Israël. Als …

Mattheüs

Twaalf

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Mattheüs 10 : 1 Jij bent twaalf jaar geweest. Hoog tijd om leiding te gaan geven! Waarschijnlijk vind je dit …