Genesis

22. Krachtig

Dit is deel 23 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach, en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is. En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; …

Genesis

21. In goede ouderdom

Dit is deel 22 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech. En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf. Genesis 5 : 25-27 Veel gezegden komen uit de Bijbel. ‘Zo oud als Methusalem’. En weet …