Genesis

21. In goede ouderdom

Dit is deel 22 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Methusalach leefde honderdzevenentachtig jaar, en verwekte Lamech. En Methusalach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderdtweeëntachtig jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Methusalach waren negenhonderdnegenenzestig jaar; en hij stierf. Genesis 5 : 25-27 Veel gezegden komen uit de Bijbel. ‘Zo oud als Methusalem’. En weet …

Genesis

1. Familiegeschiedenis

Dit is deel 2 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Genesis 5 : 1-2   Van wie ben jij er een? Waar kom je vandaan? Familie is belangrijk. Wie zijn je (voor)ouders zijn en hoe ziet je familiegeschiedenis er uit? Door hen besta je immers?! Ook jij leeft dankzij hen. Het …