Ik weet waar je woont. De leer van de Nicolaïeten


Categories :
Dit is deel [part not set] van 14 in de serie Ik weet waar je woont

Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.

Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

Openbaring 2  : 12-17

Een tweede verzoeking was de leer van de Nikolaïeten. De Nikolaïeten vonden geloof niet zo belangrijk. Volgens hen ging het om kennis. Liefst om geheime kennis, alleen bestemd voor mensen die lid zijn van een geheime beweging. In onze tijd noemen we dat occultisme of vrijmetselarij. Deze leer ging dus vooral om het denken, om de geest. Een andere uitleg zegt dat het woord Nikolaïeten een betekenis heeft van “de leken overwinnen”. Leken zijn gewone gelovige mensen. De Nikolaïeten waren de ingewijden, degenen die hoger stonden dan de leken. Zij wisten het beter.

Deze verzoekingen waren een geest van verleiding en misleiding. De gemeente werd van binnenuit uitgehold in doen en denken. Heidense gewoonten en heidens denken werd de kerk ingevoerd. Is het niet schokkend? Alsof de deuren en ramen van je huis wagenwijd open staan! Weg is de veiligheid van je eigen huis. In een plaats waar de satan woont, is dat toch levensgevaarlijk!

De kerkgeschiedenis heeft dat ook bewezen. Oude heidense feesten kregen nieuwe namen. Het feest van de zonnegod op 21 december werd het feest van de geboorte van Christus op 25 december. Het feest van Astarte, de godin van de vruchtbaarheid, werd het Paasfeest. Er kwamen altaren in de kerk, beelden en mooie gewaden. In de kerk werd Latijn gesproken, onbegrijpelijke taal voor leken. Zo werd de Bijbel onbegrijpelijk en onbereikbaar voor de gewone man.

Jezus haat dat. En daarom zegt Hij ook: bekeer je. Keer je om. Wat doe jij?

serie navigatie