Openbaring

Ik weet waar je woont. De leer van de Nicolaïeten

Dit is deel 11 van 14 in de serie Ik weet waar je woont

Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. Openbaring 2  : 12-17 Een tweede verzoeking was …