Ik weet waar je woont. De leer van Bileam


Categories :
Dit is deel [part not set] van 14 in de serie Ik weet waar je woont

Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, de Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, op dat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.

Openbaring 2  : 12-17

Toch kwamen er ook scheuren in de standvastigheid van de gemeente. Christus zegt dat Hij wel wat te bespreken heeft. Daar moeten we dus niet te makkelijk over heen stappen. Alsof Jezus zegt: O ja, btw, Ik heb ook nog een paar kleine dingetjes met jullie te bespreken… Nee, het zijn serieuze zaken die de gemeente bedreigen. Want de vijand is van tactiek gewijzigd. Lukt het niet om de gemeente van buiten te vernietigen, dan probeert de tegenstander het van binnenuit.

Waar gaat het om? Om de leer van Bileam. Bileam was een heidense profeet, die uit de buurt van Babel kwam. Hij was een werktuig van de satan. Zijn naam betekent zelfs: vernietiger van mensen. Balak, de koning van de Moabieten, had hem gevraagd om het volk Israël te vervloeken (Num. 22-24). Maar in plaats daarvan zegende Bileam het volk. Tot drie keer toe. Vanzelfsprekend stuurde koning Balak hem terug. Niettemin, op Bileams advies nodigde Balak de Israëlieten uit voor een feest. Op dat feest verleidden de mooie meisjes van Moab de jongens van Israël om de afgoden te gaan dienen (Num. 25:1). Zij werden zodoende afvallig. Maar God strafte dat volk en 24.000 mensen vonden de dood.

Nu waren er ook in de gemeente van Pergamus mensen die beweerden dat je gerust het vlees kon eten dat aan de afgoden geofferd was. En dat een slippertje niet zo erg was. Deze mensen zeiden: kom op, niet zo moeilijk doen. En zo slopen de heidense gewoonten de kerk in.

Maar God vraagt een heilig, afgezonderd, volk. Want een vriend van de wereld is een vijand van God. Als het zout krachteloos is, waarmee zal het dan gezouten worden?

serie navigatie