Ik weet waar je woont. Het zwaard


Categories :
Dit is deel [part not set] van 14 in de serie Ik weet waar je woont

En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is.

Openbaringen 2 : 12-17

De voorganger van de gemeente in Pergamus krijgt een brief. Deze voorganger wordt een engel genoemd, een boodschapper. Hij brengt de boodschap van Jezus aan de gemeenteleden. Dus niet zijn eigen woord, maar het Woord van God.

Het Woord van God oordeelt. Want wie niet voor Mij is, die is tegen Mij, zegt de Heere Jezus. Jezus heeft het zwaard om de gemeente van Pergamus bij te staan. Want wonen waar de satan woont is levensgevaarlijk!

Dat zwaard is in zijn mond, zegt Openbaring. Met het Woord van Zijn mond scheidde Hij bij de schepping licht en duister. Dat zwaard maakte ook scheiding in Pergamus. Tussen licht en duister.

Gods wil is Zijn Woord. De wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid (1 Joh. 2:17). En: als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem wonen.

Wat doet het Woord van God in jouw leven? Verdeelt het je hart? Als het Woord in je leven spreekt, dan ontstaat er een tegenspraak in je hart. Dat zorgt voor onrust, onvrede. De Bijbel spreekt over onze oude en nieuwe mens. En de één wil dat de ander in jou tot zwijgen gebracht wordt. Wat je voedt, dat groeit. Groeien in je geloof is het voeden van je nieuwe mens, zodat je oude mens tot zwijgen wordt gebracht. Dat is wat Jezus in jouw leven wil doen.

serie navigatie