Ik weet waar je woont. Verborgen manna


Categories :
Dit is deel [part not set] van 14 in de serie Ik weet waar je woont

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent, dan wie hem ontvangt.

Openbaring 2  : 12-17

Wie vasthoudt aan de Naam, wie het geloof niet verloochend, wie standvastig blijft in de leer, die is ook een overwinnaar. En aan de overwinnaars in de gemeente van Pergamus worden twee zaken beloofd. Het eerste is dat ze mogen eten van het verborgen manna.

Manna kreeg het volk Israël in de woestijn te eten. De woestijn is echt een dorre plaats. En in die woestijn kreeg het volk elke dag manna te eten. Voedzaam en helend. Het was alles wat het volk nodig had om in leven te blijven.

Aan het einde van de woestijnreis spreekt Mozes het volk toe. “Veertig jaar leidde God u in de woestijn, met de bedoeling dat Hij u verootmoedigde en op de proef zou stellen of u in Zijn wegen zou gaan. Om te weten wat in uw hart was. Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden (dat was verborgen!), om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.” (Deut. 8). Ook Jezus wordt in de woestijn op de proef gesteld. In Matt. 3 haalt Jezus bovenstaande tekst aan. De mens leeft niet van brood alleen. God stelt Zijn volk op de proef in de woestijn. Zie je, wat de gemeente van Pergamus overkomt, heeft Jezus ook meegemaakt.

Het is verborgen manna. Er was een kruikje met manna in de Ark verborgen. De Ark, dat is het beeld van de troon van God. Zo is ook Christus nu in het heilige der heiligen van de hemelse tempel, in Gods nabijheid.

Wie overwint, die blijft in leven door te eten van het verborgen manna. Dat wil zeggen: wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Die leeft voor eeuwig! Want Hij heeft gezegd: Ik ben het Brood des levens.

 

serie navigatie