Blog
Markus

17. Gediend door engelen

Dit is deel 17 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem. Markus 1 In de Bijbel staat er niets voor niets. Markus vertelt ons maar heel weinig over de veertig dagen. Maar over …

Read More
Markus

16. Bij de wilde dieren in de woestijn

Dit is deel 16 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem. Markus 1 In het kleuterliedje over Roodkapje zingen we: in het bos zijn de wilde dieren. Daar moet je voor oppassen! Ook in …

Read More
Markus

15. In de woestijn verzocht

Dit is deel 15 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de satan; Markus 1 In de woestijn van het leven worden we niet alleen beproefd. In de woestijn is ook de verzoeking (Hebr. 3:8). Het verschil? Een beproeving is bedoeld om je staande te houden. Een …

Read More
Markus

14. In de woestijn beproefd

Dit is deel 14 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen… Markus 1 De woestijn is een beeld van het leven zelf. Dat kun je je waarschijnlijk wel voorstellen. In de woestijn kost het moeite om aan eten en drinken te komen. In de woestijn is het lang niet altijd veilig. …

Read More
Markus

13. De woestijn in gedreven

Dit is deel 13 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

12 En meteen dreef de Geest Hem uit, de woestijn in. Markus 1 Met de doop begint een nieuwe periode in Jezus‘ leven. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. En Zijn Vader heeft Zijn goedkeuring gegeven. Meteen daarna drijft de Geest Jezus uit. Er is geen tijd te verliezen. …

Read More
Markus

12. Welbehagen

Dit is deel 12 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Markus 1 De Vader zegt niet alleen dat Hij van Zijn Zoon houdt. Hij zegt ook dat Hij een welbehagen in Hem heeft. Als je ergens behagen in hebt, dan …

Read More
Markus

11. Een stem uit de hemel

Dit is deel 11 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

11 En er kwam een stem uit de hemelen: U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Markus 1 Jezus wordt gedoopt in de Jordaan. Daarna wordt Hij gezalfd met de Heilige Geest uit de hemel. Johannes de Doper was de stem in de woestijn, de stem …

Read More
Audio

Soekot (Loofhuttenfeest)

Dit is deel 1 van 1 in de serie Parasja

Parasja Soekot – Leerhuis Radio Israël (audio)

Read More
Markus

10. Jezus gezalfd met de Geest

Dit is deel 10 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

  10 En meteen toen Hij uit het water opkwam, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. Markus 1 Meteen. Het lijkt een onbeduidend woordje, maar het heeft hier een grote betekenis. De evangelist Markus gebruikt dit woordje meer dan 40x. Weet je …

Read More
Markus

9. Jezus gedoopt met water

Dit is deel 9 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

9 En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. Markus 1 Dan gebeurt het ook echt. Johannes verkondigde het al: na mij komt Hij! Jezus komt van Nazareth. Dat ligt in Galilea, in het noorden van Israël. …

Read More