Blog
Algemeen

De steden van de Levieten

Numeri 35 De HEERE sprak tot Mozes, in de vlakten van Moab, aan de Jordaan, ter hoogte van Jericho: Gebied de Israëlieten dat zij van hun eigen erfelijk bezit steden aan de Levieten moeten geven om erin te wonen; ook moet u de Levieten de weidegrond geven die rondom die …

Read More
Genesis

De heerlijkheid in de regenboog

‘Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.’ (Genesis 9:16) Een regenboog blijft ook vandaag de dag nog steeds een bijzonder mooi natuurverschijnsel. Mensen genieten van de …

Read More
1 Koningen

These are the days of Elijah (5)

Dit is deel 5 van 6 in de serie Elia

Achab verkocht zijn ziel aan de Baäl en Asjera, onder invloed van zijn vrouw Izebel. Daarmee wordt de satan heer en meester over het land van het tienstammenrijk – het land van JHWH. En zijn bolwerken worden weer opgericht. Zoals Jericho. 34 In zijn dagen bouwde Hiël uit Bethel Jericho …

Read More
1 Koningen

These are the days of Elijah (4)

Dit is deel 4 van 6 in de serie Elia

32 Hij richtte voor de Baäl een altaar op in het huis van de Baäl, dat hij in Samaria gebouwd had. 33 Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de HEERE, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die …

Read More
1 Koningen

These are the days of Elijah (3)

Dit is deel 3 van 6 in de serie Elia

Tot nu toe hielden de koningen van Israël zich bezig met ‘nietigheden’, demonen die dwaasheden waren (1 Kon. 6:14, 26). Mozes had dat geprofeteerd: Zij hebben Mij getart met wat geen God is, getergd met hun dwaasheden (Deut. 32:21). We zagen dat deze lijn al werd ingezet door Salomo, die Astarte …

Read More
1 Koningen

These are the days of Elijah (2)

Dit is deel 2 van 6 in de serie Elia

Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, meer dan allen die er vóór hem geweest waren. 1 Kon. 16:30. De appel valt niet ver van de boom! Achab is zelfs nog slechter in de ogen van JHWH dan zijn vader. En Omri …

Read More
1 Koningen

These are the days of Elijah (1)

Dit is deel 1 van 6 in de serie Elia

These are the days of Elijah, Declaring the word of the Lord Zo begint een bekend lied, in 1994 geschreven Robin Mark. “The song is generally and principally a song of ‘hope”. Zowel de tekst als de muziek zijn geweldig en het is geen wonder dat het lied over de …

Read More
Markus

20. Het Koninkrijk van God dichtbij

Dit is deel 20 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. Markus 1 Een heraut en een Koning. Dan kan het Koninkrijk niet ver weg zijn. Want waar de Koning is, daar is ook het Koninkrijk.  Aan het eeuwenlange verwachten …

Read More
Markus

19. Het Evangelie van het Koninkrijk

Dit is deel 19 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, Markus 1 Markus 1 begint met het Evangelie van Jezus Christus. De Zoon van God is de meest geschikte Persoon om de blijde boodschap te brengen aan mensen die in het …

Read More
Markus

18. Jezus naar Galilea

Dit is deel 18 van 20 in de serie Het Evangelie van het Koninkrijk

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, Markus 1 Johannes de Doper is gevangen genomen door koning Herodes (zie ook Markus 6). Voor nu is het belangrijk te weten dat de heraut plaatsgemaakt heeft voor de Christus Zelf. …

Read More