Goede moed van Othniël: de bruidegom


Categories :

Othniël, de zoon van Kenaz, de broer van Kaleb, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf Achsa, zijn dochter, tot vrouw.

Richteren 1:13

 

Het leest als een soort sprookje, maar dan wel alleen de samenvatting. Kaleb heeft een jongere broer, Kenaz (Jager). Kenaz heeft een zoon, Othniël. Zijn naam is veelbetekenend: Leeuw van God. Mooi is dat vader Kenaz die zijn zoon deze naam mee geeft. Heeft hij ooit op leeuwen gejaagd? Is hij onder de indruk gekomen van de kracht van deze dieren? Wie zal het zeggen. In elk geval koppelde hij in deze naam hemel en aarde. De leeuw, de koning der dieren op de aarde en God, de Koning van hemel en aarde. Een leeuw uit de stam van Juda!

Het staat er zo heel simpel: hij nam de stad in.

De verspieders zonk de moed in de schoenen, maar Othniël heeft de stoute schoenen aangetrokken en is vol goede moed ten strijde getrokken. Hij heeft dat ongetwijfeld slim aangepakt, want opgravingen maken duidelijk dat de stad verbrand is. Op de grote toegangsweg is dat heel duidelijk te zien. Onder de aslaag vinden we alles van de Kanaänieten en boven de laag worden Israëlische vondsten gedaan.

De Leeuw van God die de woonplaats van de Satan overwint. Is dat niet wat de Heere Jezus ook zegt: Ik heb de wereld overwonnen? Ook Jezus heeft bovenmenselijke kracht en ook Hij bracht aarde en hemel bij elkaar. Ja, Othniël laat ons de Heere Jezus zien.

Hij nam de stad in. En Othniël krijgt zijn bruid Achsa. Als ik me die bruiloft voorstel… wat een vreugde, wat een feest zal dat geweest zijn.

Zo krijgt Othniël zijn bruid. Zo verwierf de Heere Jezus Zijn bruid. Wat een feest!