Goede moed van Othniël: bemiddelaar


Categories :

Othniël, de zoon van Kenaz, de broer van Kaleb, die jonger was dan hij, nam de stad in en hij gaf Achsa, zijn dochter, tot vrouw. En het gebeurde, toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen.

Richteren 1:13-14a

 

Bij een bruid hoort ook een bruidsschat. Het was gebruikelijk om voor de bruid een prijs aan haar vader te betalen. Deze bruidsprijs werd dan aan de man teruggegeven als een erfenis en daarvan werd het huis gebouwd.

Nee, Achsa krijgt niet Debir als bruidsschat mee. Die stad wordt een afgezonderd als priesterstad. Achsa komt bij Othniël en zij spoort haar man aan om een akker te vragen aan haar vader Kaleb. Dat is bijzonder! Waarom spoort Achsa haar bruidegom aan om bij Kaleb een bruidsschat te vragen?

Het was in Israël gebruikelijk dat de vader voor zijn zoon een bruid zocht. In veel gevallen wordt daarvoor een bemiddelaar voor gevraagd. Denk maar aan Eliëzer die als de bemiddelaar van Abraham een vrouw voor Izak ging zoeken.

In ons verhaal gebeurt er dus iets opmerkelijks, want het blijkt dat Othniël, de bruidegom, óók de bemiddelaar is. Hij onderhandelt met de vader van de bruid over de bruidsschat. Dat kon ook, want de prijs wás al betaald: de overwinning van Kirjath-Sefer.

Nu moeten we echt even stilstaan bij de diepere betekenis van ons verhaal. Othniël lijkt op de Heere Jezus, de Leeuw van Juda. Jezus overwon de wereld door Zijn leven te geven en won daarmee Zijn bruid. Achsa is dus een beeld van de Gemeente van God, van de Bruidskerk (Efeze 5, Openb. 21:9). En Kaleb is het beeld van God de Vader. Jezus is de Bemiddelaar geworden tussen God en de mensen.

Het kan niet anders of dit is een liefdesgeschiedenis! Van Jezus en van Zijn bruid! Heb jij je hart al aan deze Bruidegom verloren?