Goede moed van Kaleb: de bruid


Categories :

En daarvandaan trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kirjath-Sefer. En Kaleb zei: Wie Kirjath-Sefer zal verslaan en het zal innemen, die zal ik mijn dochter Achsa tot vrouw geven.

Richteren 1:11-12

Kaleb heeft een dochter, Achsa. Zij is een vrouw in de huwbare leeftijd. Hoe oud ze is, staat er niet bij, maar ik denk niet dat ze een soort oude vrijster is geweest. Haar naam betekent Enkelband, of Zich versieren. Kreeg ze haar naam vanwege haar schoonheid? Of was ze iemand die zich graag mooi opmaakte? In elk geval, de man die zich met deze vrouw weet te versieren is goed af!

Maar dan moet deze dame nog wel eerst versierd worden. En dat is geen geringe opdracht. Daar moet een stad voor veroverd worden. Want de man die Kirjath-Sefer inneemt, wint ook gelijk de vader van Achsa voor zich. Voor ons komt het wat vreemd over dat een vader zijn dochter als beloning uitlooft voor de overwinnaar van een stad. Heeft zijn dochter geen inspraak? Is dit zoals God het wil? En wat nu als deze twee niet van elkaar houden? Uithuwen komt echter alle eeuwen voor. Ouders zoeken voor hun kinderen een geschikte huwelijkskandidaat. Elke ouder wil het beste voor met zijn kind. Een vader ziet zijn dochter graag in handen van een sterke vent die voor haar kan zorgen.

Waarom was de overwinnaar van Kirjath-Sefer een geschikte huwelijkskandidaat? Wel, wie Kirjath-Sefer in wilde nemen, moest ook net als vader Kaleb een groot geloof hebben. Want de reuzen in Kirjath-Sefer waren echt niet veel kleiner dan die van Kirjath-Arba. Kaleb was dus verzekerd van een gelovige en sterke schoonzoon. Werd David zo niet de schoonzoon van koning Saul door de reus Goliath te verslaan?

Zo wil God de Vader ook het beste voor jou. Hij vroeg Jezus om de wereld te overwinnen!