Richteren

De moed van Achsa: het water

En het gebeurde, toen zij bij hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar vader te vragen. Toen zij van de ezel afsprong, zei Kaleb tegen haar: Wat is er met je? Daarop zei zij tegen hem: Geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk …

Timotheüs

De kosten en baten van de Boodschap (3)

Lijd verdrukkingen De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. 2 Timothëus 3 : 3-6 Elke dat om 5.00 uur je bed uit om de koeien te melken. Tot middernacht doorwerken om het graan binnen te halen, voordat de regen valt. Boeren is hard werken. …

Genesis

22. Krachtig

Dit is deel 23 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach, en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is. En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; …

Genesis

4. Familiebanden

Dit is deel 5 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, en Hij zegende hen Genesis 5 : 1-2   ‘Alleen op de wereld’ is een prachtig boek over Remi die …