Genesis

26. Reusachtig

Dit is deel 27 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. Genesis 6 : 4 Ellert & Brammert is een bekend …