Joël

Donkere wolken

Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij! Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken. Joël 2 : 1-2 Iedere maand wordt …

Lukas

Negen

Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Lukas 17 : 17 De negende letter van het Hebreeuwse alfabet is de tet. Het is de minst voorkomende letter in de Torah, maar de eerste keer dat deze letter verschijnt, is wel een …

Genesis

22. Krachtig

Dit is deel 23 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach, en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is. En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; …