Genesis

22. Krachtig

Dit is deel 23 van 31 in de serie Een familiegeschiedenis

Lamech leefde honderdtweeëntachtig jaar, en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach, en zei: Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is. En Lamech leefde, nadat hij Noach verwekt had, vijfhonderdvijfennegentig jaar; …